Against Interpretation

Hoe creëren we samen betekenis? Je wordt uitgenodigd deel te worden van een leesgroep. Een kortverhaal vormt de aanleiding voor een gesprek. Door subtiel tussen te komen in onze opvattingen en zintuigen, dagen we onszelf en onze interpretatie van het verhaal uit.

Peter Aers, Tina Ameel, Pascal Buyse, Bart Capelle, Tijs Ceulemans, Wim Cuyvers, Katrijn De Cooman, Marie-Ange Gillis, Melissa Mabesoone, Yves Petry, Eva Rousselle, Katrin Verlende

Met de steun van kunstencentrum Vooruit, de Vlaamse Overheid & Vormingplus

Against Interpretation werd reeds opgevoerd in Gent, Oostende en Brugge.Against Interpretation maakt deel uit van de reeks gespreksperformances Everything Depends on How a Thing is Thought. Everything Depends... is een serie van gespreksperformances en dialogen. Ze stellen de relatie tussen het individu en de gemeenschap centraal en hoe deze zich tot elkaar verhouden doorheen vier verschillende thema’s. De performances zijn geïnspireerd op en maken gebruik van fictie, filosofische en antropologische teksten, theatrale middelen en sculpturen. Ze zijn een gezamenlijk werk met andere kunstenaars en/of filosofen, psychiaters, psychologen en andere mensen gerelateerd aan de onderwerpen.